Installateur kiezen

Schipper Solar brengt de technische uitgangspunten voor de installatie in kaart (o.a. soort panelen, omvormers, verdeelkasten, bevestiging, legplan, bekabeling en monitoring). Ze komen samen in een eerste ontwerp. Eisen aan de installatie, de uitvoering,  de certificering en minimale garanties stellen we gezamenlijk vast.

Hoge kwaliteit, scherpe prijs
Doordat wij meerdere projecten bundelen, hebben we een goede positie ten opzichte van de te selecteren installateur. Daardoor bent u verzekerd van een hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Best passende partij
Wij hebben contacten met diverse installateurs en importeurs van materialen. Wij hebben geen vaste partner, maar selecteren de best passende partij bij uw project.
Soms is het wenselijk en ook raadzaam uw vaste  installateur en bijvoorbeeld het stroomnetwerkbedrijf bij het project te betrekken.
Wij nemen samen met u alle offertes door, maken afspraken en verzorgen de contracten met de installateur.

Onafhankelijk keuring
Als het werk is uitgevoerd, vindt er een onafhankelijke keuring plaats door een erkend keuringsinstituut, waaruit een rapport voortvloeit. Zo heeft u altijd de garantie - voor uzelf, uw verzekeraar en eventueel de financier - dat alles conform de afspraken en de diverse nen-normen is uitgevoerd.