Subsidies

Voor zonne-energieprojecten zijn er vele subsidies en regelingen. Afhankelijk van uw situatie kunt u van één of meer van deze mogelijkheden gebruik maken.
Wij adviseren u daar graag bij. 
In overleg - eventueel ook met uw accountant - kunnen wij de aanvraag voor de toepasbare regeling(en) voor u verzorgen.

Relevante regelingen en subsidies:

SDE+ regeling: Stimulering Duurzame Energieproductie

EIA: Energie-investeringsaftrek

KIA: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

MIA: Milieu-investeringsaftrek 

VAMIL:  Vrije Afschrijving Milieu-investeringen

De Regeling Verlaagd Tarief, postcoderoos, energie coöperatie

Pop3-regeling (JOLA)

Energiefonds provincie of gemeente

BTW teruggave zonnepanelen

EDS: Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie 

WBSO: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk 

MIT: mkb innovatiestimulering regio en topsectoren